Etický kodex agentury Půjčky Vyšehrad

 • Sjednání, vyřízení a vedení půjčky zdarma bez jakýchkoli poplatků.
 • Dodržování etických a právních norem.
 • Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta.
 • Výkon činnosti s odbornou péčí.
 • Průhlednost a srozumitelnost informací.
 • Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání.
 • Zákaz nevhodných motivačních postupů.
 • Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost.
 • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku.
 • Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací.
 • Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení.